פסטיבל הבירה בתקוע

חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך
חזקי ברוך

צילום: חזקי ברוך