Приводим текст песни на языке оригинала (на иврите):


הכאב
לא מרפה
צורב
והלב כוסף
לשלוה

המחסור
בתוכי עוד בור
ואיתו הקושי
לעבור

קוראת אליך
די נמאס
אבא תרחם עלינו
הקורבנות יהיו
בבית מקדש
למה להקדים את זמננו

השכינה
וודאי בוכה
משתתפת היא
בצערנו

עמוד האש
שפתע נעלם
ישוב, יאיר
לילותינו

קוראת אליך
די נמאס
אבא תרחם עלינו
הקורבנות יהיו
בבית מקדש
למה להקדים את זמננו

קוראת אליך
די נמאס
אבא תקרב גאולתנו
הקורבנות יהיו
בבית מקדש
בבקשה אל תקדים זמננו